Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Nhà trường được chuyển đổi sang loại hình tư thục vào T8/2007, đến nay đã bước sang năm thứ 13. Qua thời gian hoạt động, Nhà trưỡng đã mở mộng qui mô trường lớp, tăng số lượng lớp học lên 50% so với mô hình công lập cũ. Bên cạnh đó tập thể CBGV-NV trong nhà trường luôn đoàn kết, đã không ngừng nổ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi mục tiêu đề ra. Phát huy là trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, tiến tới đạt mục tiêu lầ trường mầm non đạt chất lượng cao, theo mô hình giáo dục hiện đại!